2009. május 24., vasárnap

68

A Náci Vérfarkasok és Vámpírok Elnöke elégedetten szemlélgette magát egy nyeles tükörben, amit a vállán kepeszkedő házi gremlinje tartott eléje. Tetszett neki, amit látott, igazgatta a fekete, halálfejes tányérsapkát, a körmével rendezgette a fürtjeit, néha vicsorított az összhatás kedvéért, majd türelmetlenül dobbantott magassarkú csizmájában. Vigyázzba húzta magát, majd pihenjt rendelt el magának. Mosolygott. Végre kezdett élni, kezdte jól érezni magát.
Megpaskolgatta a gremlin fejét.
- A Sötétség Seregeinek Vezénylő Tábornoka, mi, kicsim? Na, mit szól ehhez az én kis babucim?
Átvette a gremlintől a tükröt, a sötét cella mélyére hajította, ahol az csörömpölve összetört. Íróasztalához ült. A cellát a falakon elhelyezett gyertyák világították meg, körös-körül sok-sok gyertya fénye pislákolt.
A Náci Vérfarkasok és Vámpírok Elnöke, ai mostantól kezdve a Sötétség Seregeinek Vezénylő Tábornoka címet is büszkén viselte, egy nyugdíjas bőrbe kötött könyvet vett elő, a Necronomicon Hungarica-t.
-Hát lássuk, mit is fogunk tenni, ha hatalomra jutunk, és kétharmadunk lesz, babuci. Meg vagyon írva. Befagyasztjuk a nyugdíjasokat. Igen, ó igen. Elvesszük a tiszta ivóvizet is. El ám, de mennyire. Koalíciót kötünk a bakancsosokkal. Várjunk csak? Akarjuk mi ezt, babuci? Megosztani a koncot?
A gremlin sipítozva ugrált gazdája vállán fel-alá.
- Ezt hagyd abba, utálom. Ildi, a vámpírok réme jut róla az eszembe. Mit is csinálunk még? Eltöröljük a burzsoá vámpír várkastélyokra és farkasember vermekre kivetett adót és dupla adót vetünk ki a panellakásokra! Muhahahahaha! Köhh-köhh. Elvesszük a tizenkettedik havi nyugdíjat is! Sőt, a tizenkettedik hónapot is!
A Náci Vérfarkasok és Vámpírok Elnöke, ai mostantól kezdve a Sötétség Seregeinek Vezénylő Tábornoka címet is büszkén viselte, nem volt megelégedve. Valahogy nem érezte, hogy a jelenlegi státuszhoz képest sokkal rosszabbá tudná tenni a helyzetet. Pedig igyekezett.
Kicsinykét rossz érzés fogta el, pedig az elébb még annyira fel volt dobva.

Ráncolta a homlokát.

Nincsenek megjegyzések: